Profesija: Apsaugininkas

Šalis: Lietuva

Miestas: Marijampolė

Darbo pobūdis: Pareigybė reikalinga vykdyti Marijampolės pataisos namų apsaugą ir suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme priežiūrą.

Reikalavimai darbuotojui: SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;
4.2. būti išėjusiam įvadinio mokymo kursų programą ir išlaikiusiam baigiamuosius egzaminus Kalėjimų departamento Mokymo centre;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;
4.4. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado II skiltį;
4.5. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų antrą lygį;

Privalumai: darbas pamainomis slenkančiu grafiku, trys paros poilsio laiko

Siūlome: tapti mūsų komandos nariu, visos socialinės garantijos, atlyginamos važiavimo išlaidos į tarnybos vieta, išduodama uniforma, pensijai gauti reikalingas stažas 25 metai.

Atlyginimas (Eur): 1300.00

Kontaktai:

Įmonės pavadinimas: Marijampolės pataisos namai
Telefono numeris: 8 343 73851
El.paštas: [email protected]
Internetinė svetainė: www.mpn.lt