Profesija: Kiti

Šalis: Lietuva

Miestas: Kaunas

Darbo pobūdis:  Lietuvos policijos mokykla (toliau – LPM) ieško naujo darbuotojo užimti Logistikos
skyriaus Ūkio poskyrio vyresniojo specialisto pareigas.
Pareigybė skirta užtikrinti šaudymui skirtų LPM pastatų, kitos šaudymui naudojamos
infrastruktūros ir kito materialiojo turto funkcionavimą.

Reikalavimai darbuotojui: Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį
išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. Turėti ne žemesnį kaip D kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį;
3. Išmanyti Lietuvos respublikos įstatymus, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimus, taisykles ir kitus aktus, reglamentuojančius materialinį ir techninį aprūpinimą, statinių ir inžinerinių komunikacijų priežiūrą, gebėti juos taikyti praktiškai;
4. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, bei
apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. Mokėti dirbti kompiuteriu su policijoje naudojamais programiniai paketais ir
informacinėmis duomenų sistemomis;
6. Žinoti saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos, aplinkosaugos taisyklių reikalavimus, pirmosios pagalbos teikimo būdus ir priemones.

Privalumai: Komunikabilumas,gebėjimas dirbti komandoje, keliamų reikalavimų atitikimas.

Siūlome: Pareiginės algos koeficientas nuo 5,0 iki 5,3 priklausomai nuo profesinio darbo patirties.
Darbo vieta: Lietuvos policijos mokykla, Baršausko g. 95, Kaunas.
Dokumentų pateikimo būdas – gyvenimo parašymą siųsti elektroniniu paštu
[email protected] iki 2021 m. birželio 18 d.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Liną Butkienę, tel. 8 5271 9771, el. paštas [email protected]

Atlyginimas (Eur): 885

Kontaktai:

Įmonės pavadinimas: Lietuvos policijos mokykla
Telefono numeris: 8 5271 9771
El.paštas: [email protected]
Internetinė svetainė: