Profesija: DIREKTORIUS

Šalis: Lietuva

Miestas: Kaunas

Darbo pobūdis:

• planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Muziejaus veiklą, užtikrina tinkamą Muziejaus funkcijų, kitų skirtų užduočių ir pavedimų vykdymą;
• atstovauja Muziejui Lietuvos Respublikos valstybės institucijose ir įstaigose;
• leidžia įsakymus, susijusius su Muziejaus veikla, ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
• priima ir atleidžia Muziejaus personalą teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrina kitų personalo funkcijų vykdymą;
• užtikrina valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą Muziejuje;
• užtikrina, kad Muziejuje būtų laikomasi nustatytų finansų kontrolės procedūrų;
• užtikrina Muziejaus lėšų poreikio apskaičiavimo pagrįstumą, tinkamą Muziejui skirtų lėšų ir priskirtų materialinių išteklių panaudojimą ir saugojimą, taip pat ūkinių ir finansinių operacijų teisėtumą;
• užtikrina neformalaus švietimo ir ugdymo programų muziejuje įgyvendinimą ir kt…

Reikalavimai darbuotojui:

Reikalavimai:
• turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių, socialinių arba muziejaus rinkinio profilį atitinkančios kitos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
• turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams patirtį;
• būti susipažinęs su muziejų srities tarptautiniais dokumentais (Hagos konvencija, UNIDROIT konvencija, Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija, Konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo);
• būti susipažinęs su Lietuvos muziejų sistema, muziejų veiklos tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje, išmanyti ir taikyti muziejų srities taikomuosius tyrimus, gebėti prognozuoti muziejų sektoriaus raidos perspektyvas;
• turėti gerus analitinius ir problemų sprendimo įgūdžius;
• turėti geras anglų kalbos žinias (raštu ir žodžiu);
turėti šias kompetencijas: strateginio valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo, materialinių ir finansinių išteklių valdymo, infrastruktūros valdymo, veiklos procesų pagrindų ir rinkodaros išmanymo, lyderystės ir kūrybiškumo;

Siūlome:

• įdomų, atsakingą, dinamišką darbą;
• konkurencingą atlyginimą (nuo 955 iki 2657 eur (iki mokesčių) priklausomai nuo kandidato patirties);
• profesionalų, pasiruošusių dalintis savo turima patirtimi, komandą.
Kaip pretenduoti:
• dokumentai priimami iki lapkričio 13 d.;
• dokumentus reikia pateikti el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) http://portalas.vtd.lt/lt/muziejaus-direktorius-pareigines-algos-pastoviosios-dalies-koeficientas-nuo-552-iki-1536-bd-322;612800.html
• daugiau informacijos apie atranką tel. +370 5 273 5696.

Atlyginimas (Eur): 2657

Kontaktai:

Įmonės pavadinimas: VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS
Telefono numeris: 37052735696
El.paštas: [email protected]